Istoric

Istoric Babel F.A.S.T.

În cel de-al cincilea an de existență, ajuns la maturitate artistică, Teatrul Tony Bulandra a găsit resursele necesare pentru a organiza prima ediție a Festivalului Babel. Elemente a fost tema-cupolă sub care au fost reunite toate evenimentele programate pe parcursul a cinci zile. Evenimentele au fost încadrate în trei secțiuni (Spectacol, Dialog și Atelier) și au fost suținute de artiști din 9 țări. Acesta a fost începutul Festivalului Artelor Spectacolului Târgoviște, care în anul următor a avut ca temă centrală Superstiți, având din nou, invitați internaționali de prestigiu, iar în 2009 a susținut o Ediție de criză, cu buget zero. Artiști naționali și internațioali au susținut spectacole timp de trei zile, pro bono, din dragoste pentru Babel.

După un nedorit hiatus de cinci ani, a IV-a ediție a Festivalului Babel a însemnat o revenire în forță. Tema a fost Vorbire și a reunit artiști vorbitori ai unor limbi neobișnuite, din 18 țări. Anul următor, Babel F.A.S.T. 2015 a reprezentat un adevărat regal în ceea ce privește palmaresul festivalului, având în vedere diversitatea producțiilor jucate pe parcursul a 12 zile. Nici nu putea fi altfel, de vreme ce tema acestei ediții a fost Culori. Festivalul a avut două etape: între 1 și 5 iunie s-a desfășurat Festivalului Păpușilor Vii, dedicat teatrului de animație, iar între 6 și 12 au fost programate evenimentele specifice formatului original: teatru de stradă, dans, muzică.

 

In it’s fifth year of existence, reaching its artistic prime, the Tony Bulandra Theatre found the neccessary resources to hold the first edition of the Babel Festival. Elements was the umbrella-theme under which all of the scheduled events were united during five days. The events were divided into three sections (Show, Dialog and Workshop) and we had participants from 9 countries. Ths was the begining for the Performing Arts Festival of Târgoviște, that the next year had as its central theme Superstitions, having again invited international pretigious artists. The 2009 edition was a Crisis edition, with zero budget. National and international artists came and performed during three days, pro bono, out of love for Babel.

After an unwanted hiatus of five years, the 4th edition of the Babel Festival was a strong comeback. The theme was Speach and it reunited artists that spoke unusual languages from 18 countries. Next year, Babel F.A.S.T. 2015 was magnificent event in the festival’s hostory, given the diversity of performances played over 12 days. It could not have be otherwise, given that the theme was Colors. The festival had two sections: between the 1st and 5th of June the Living Puppets Festival took place, dedicated to animation theater, and between the 6th and the 12th the original program was scheduled with: street theater , dance, music.