Corpul

Corpul

„Teatrul nu face materia inteligibilă, ci inteligentă.” (Oliver Py, director al Festivalului de Teatru de la Avignon) Acesta nu este un cuvânt înainte de formă… vă rog nu îl citiți de formă. Citiți-l cum citesc nevăzătorii în alfabetul Braille. Citiți-l cu terminațiile nervoase din buricele degetelor și veniți să vizionați spectacolele care se întâlnesc în Babel. Cu ochii închiși, tot o să puteți vedea.

Tema de acum este Corpul – Prezența, pentru că este nevoie să fim prezenți în prezentul vieților noastre, asemenea actorilor pe scenă care umplu spațiul gol cu aura corpurilor lor. Nu ratați întâlniri! Tăcerea uimită, tăcerea meditativă, tăcerea ușor indignată din sala de teatru reprezintă fundalul celor mai importante întâlniri. Două lumi, văzută și nevăzută, se întâlnesc la jumătatea drumului, pe teren neutru, unde „ciocnirea” dintre ele e o joacă, un dans, un tablou. Corpul este, la rândul lui, un tablou de bord pentru mecanismele sufletului, care locuiește în el. El este obiect de artă sau unealtă care are capacitatea să cioplească în Frumos.

Mc Ranin
Directorul Festivalului

`Theatre does not make the matter comprehensible, but comprehensive.` (Oliver Py, Director of Avignon Theatre Festival). This is not a formal foreword… I kindly ask you not just to read it formally. Read it as the blinds read the Braille alphabet. With the fingertips nerve endings and come to watch the shows that meet in Babel. With eyes closed you could still see.

This year theme is the Body – the Presence, because we are needed to be present in the present of our lives, as actors, on the stage, fill the empty space with their bodies halo. Do not miss to meet each other! The surprised silence, the pensive silence or the one slightly resentful that rules over the theatre hall is the background for the most important meetings. Two worlds, seen and unseen, come across halfway, on neutral land, where their encounter is a game, a dance, a painting. The Body is, on his turn, a dashboard for all the soul`s mechanisms. It is an object of Art or skillful tool that has the talent to carve Beauty.

Mc Ranin
Festival Director