Indoor

BABEL on stage

 4 iunie/4th of June
20:00 – Sala Mare / Main Stage
Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, România
Romeo şi Julieta – Iubirea mai puternică decât moartea, după William Shakespeare/
Romeo and Juliet – Love stronger than death, after William Shakespeare
Romeo si Julieta - Teatrul Tony BulandraRomeo şi Julieta este povestea unei iubiri absolute şi imposibile. Cei doi îndrăgostiţi se regăsesc pentru totdeauna în locul unde convenţiile nu îi mai poate atinge şi unde tinereţea lor întreruptă cu brutalitate va rămâne intactă. În ce măsură suntem liberi să ne alegem drumul? Această întrebare m-a condus să pun în scenă Romeo și Julieta într-o viziune pentru actori şi marionete. Interpretarea noastră îmbină emoţia tragică cu umorul candid al păpuşii.” Irina Niculescu
 Irina Niculescu face parte din generația oamenilor de teatru care au pus fundamentele unei noi concepții asupra păpușarului profesionist. A obținut diploma de Master of Fine Arts suma cum laude la Academia de Teatru, Film și Muzică, Universitatea Charles, Praga. Montează spectacole și predă arta mânuirii păpușilor în Europa, SUA, Canada și Taiwan.
Scenariul şi regia/Script & directing: Irina NICULESCU
Muzica şi tehnologia păpuşilor/Music & puppetry: John LEWANDOWSKI
Scenografia/Scenography: Vlad TĂNASE
Muzica live/Live music: George PUIU
 Distribuția/Cast:
Julieta, Montague: Ana-Maria CALIȚA
Romeo, lady Montegue: Daniel BURCEA
Capulet, Mercutio: George SIMIAN
Lady Capulet, Tybalt: Christina DUMITRA
Doica/The Nurse: Daniela MIHAI
Băiatul cu ziare, Benvolio/Newspaper boy, Benvolio: Monalisa TONCU
Părintele Lorenzo/Friar Lorenzo: Corneliu JIPA
”Romeo and Juliet is a story of an absolute and impossible love. The two lovers reunite forever in the place where conventions could not harm them anymore and where their youth, brutally disrupted, will remain intact. Are we free to choose our path? This question made me stage Romeo and Juliet in an actors and puppets production. Our interpretation combines the tragical emotion with the innocent humor of the puppet.” Irina Niculescu
Irina Niculescu is part of a theatre generation that built the new bases for the professional puppeteer outlook. She gained The Master of Fine Arts suma cum laude of The Theatre, Film and Music Academy, Charles University from Prague. She directs shows and teaches puppetry in Europe, USA, Canada and Taiwan.

5 iunie/5th of June
19:00 – Sala Mare / Main Stage
Comuna Teatro de Pesquisa Lisabona, Portugalia
Bão Preto de João Mota
Bao Preto - Teatro Comuna da Pesquisa„Bão este un personaj care visează și crede că, din nimic, poate construi Viitorul. Avem nevoie de stimă de sine, de a începe prin a ne iubi pe noi înșine pentru a-i putea iubi pe ceilalți. Creșterea, Revoluția începe din noi. Este important să credem și să depășim. Pe Bão l-am creat în 1975 și l-am purtat cu mine timp de 18 ani, aproape în toată Europa, precum și în țări din America Latină.” João Mota
Compania Comuna – Teatro de Pesquisa din Lisabona a fost înființată la 1 mai 1972. Unul dintre principalii săi fondatori și directorul companiei este regizorul João Mota. Protagonistul din Bão Preto, Miguel Sermão s-a născut în Luanda, Angola în 1975. În Portugalia a venit în 1992 pentru a participa la un workshop de teatru la compania Comuna, unde a rămas până în prezent.
Scenariul, regia, decorul și costumele/Script, directing, set design & costumes: João MOTA
Muzica/Music by: Hugo FRANCO
Distribuția/Cast:
Actor: Miguel SERMÃO
Muzician/Musician: Hugo FRANCO
Durata/Running time: 1h 5min. (fără pauză/without intermission)
Spectacol într-o limbă inventată/Show in a made-up language
”Bão is a character that dreams and believes that he can build the Future out of nothing. We need self-esteem, we need to start by loving ourselves, so we could love the others. The Growth, the Revolution starts from inside. It is important to believe and transend. I created Bão in 1975 and I have taken him with me for 18 years, almost all around Europe and in countries from Latin America, as well.” João Mota
Comuna – Teatro de Pesquisa Company from Lisbon was founded on 1st of May 1972. One of its founders and the company manager is the director João Mota. The protagonist from Bão Preto, Miguel Sermão, was born in Luanda, Angola, in 1975. He came in Portugal in 1992 to attend a theatre workshop at Comuna Company, where he remained until present.

6 iunie/6th of June
19:00 – Sala Mare / Main Stage
Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, România
3 ore după miezul nopții de Mihai Măniuțiu/3 hours after midnight by Mihai Măniuțiu
3 ore dupa miezul noptii - Teatrul Tony Bulandra - foto Maria StefanescuLa Teatrul Tony Bulandra din Târgovişte, o tânără coregrafă pregăteşte un spectacol de teatru-dans, care porneşte de la poemul Psalm de Paul Celan. Cuprinsă de nelinişte, de îndoieli, dar şi febrilă, sperând să găsească formule novatoare de dans, coregrafa vine în sala de spectacol la 3 ore după miezul nopţii, înaintea primei repetiţii. Ea experimentează, împreună cu ceilalţi membri ai trupei, diverse forme de dans, de la ludic şi divertisment, de la comic şi burlesc, până la grav şi tragic.
Regia/Directed byMihai MĂNIUŢIU
Dramaturgia/Dramaturgy
Anca Măniuţiu
Coregrafia/ChoreographyAndrea GAVRILIU
Scenografia/ScenographyTudor LUCANU
Muzica originală şi ilustraţia muzicală/Original music and musical illustration: Mihai DOBRE
Proiecţie video realizată cu participarea extraordinară a lui Marcel IUREŞ/Video projection made with the kind participation of Marcel IUREȘ
Cu/With: Andrea GAVRILIU, Vladimir ALBU, Teodora BUDESCU, Roxana FÂNAŢĂ, Flavia GIURGIU, Adrian LOGHIN, Camelia PINTILIE, Ana POP, Antonia TEIŞANU, Vlad TRONCEA
At Tony Bulandra Theatre from Târgoviște a young choreographer works at a dance-theatre show. She took her inspiration from the Psalm poem by Paul Celan. Caught by inquietude, by doubts, but eager and hopeful to find new dance forms, the choreographer comes at the theatre hall 3 hours after midnight, before the first rehearsal. She will experience, together with the other troop members, these new dance forms, from playful to entertaining, from comic to burlesque, reaching sacramental and tragic ones.

7 iunie/7th of June
19:00 – Sala Mare / Main Stage
Teatrul de Mișcare Studio M – Sfântu Gheorghe, România
Femeia mării, după Henrik Ibsen/ The lady from the sea, after Henrik Ibsen
Femeia Marii - Studio MCum putem vorbi despre o lume care pune trecutul în centrul atenției? Când cuvintele se pierd, rămân doar viziuni, imagini, semne, simboluri care dirijează fragmentele realității noastre. Motivul central al spectacolului devine motivul mării care se adresează trecutului ascuns în noi, ce trezește momentele semnificative din viața noastră și dorința de nemurire.
Regizorul Horațiu Mihaiu îmbină piesa Femeia mării a lui Henrik Ibsen cu compoziția muzicală The Sea (Marea) a lui Ketil Bjørnstad. Spectacolul, prin mijloacele audiovizuale, prin limbajul teatrului dramatic și al teatrului de mișcare, respectiv prin limbajul muzicii, creează noi oportunități de a ne regăsi amintirile deteriorate.
Regia/Directed by: Horațiu MIHAIU
Dramaturgia/Dramaturgy: Szabó RÉKA
Coregrafia/Choreography: Mălina ANDREI
Muzica/Music by: Ketil BJØRNSTAD
Scenografia/Scenography: Horațiu MIHAIU
Conceptul video/Video concept: Horațiu MIHAIU, Cezar ENACHE
Distribuția/Cast:
SZEKRÉNYES László: Wangel, medicul districtului/the doctor of the district
POLGÁR Emília: Ellida Wangel, a doua soţie a lui Wangel/Wangel`s second wife
NAGY Eszter: Bolette, fiica lui Wangel din prima căsătorie/Wangel`s daughter from his first marriage
GÁLL Katalin: Hilde, fiica lui Wangel din prima căsătorie/Wangel`s daughter from his first marriage
ORBÁN Levente: Profesorul Arnholm/Professor Arnholm
BAJKÓ László: Lyngstrand
VERES NAGY Attila: Străinul/The Stranger
How can we discuss about a world that puts the past in the center of attention? When words are being lost, there remain only visions, images, signs, symbols that rule the parts of our reality. The sea becomes the main ground of the show that comprises the past hidden within us, that awakens significant moments from our lives and the longing for immortality.
The director Horațiu Mihaiu combines Henrik Ibsen play, The lady from the sea, with the musical composition The Sea by Ketil Bjørnstad. The show, through its audiovisual means, through dramatic and movement theatre, as well as through music language, creates new opportunities in retrieving the place of our broken memories.

8 iunie/8th of June
19:00 – Sala Mare / Main Stage
Company Third Arrangement and the Teresa & Andrzej Welminski Foundation, Polonia, Spania, Marea Britanie
Pages from the book of…
Pages From The Book Of... - Third ArrangementBruno Schulz a fost ucis de către un membru al Gestapo-ului în timp ce se dusese să cumpere pâine. 70 de ani mai târziu, Teatrul Welminski și Third Arrangement au decis să creeze un spectacol inspirat din poveștile, desenele, viața și cele mai intime gânduri ale scriitorului. La deschiderea cărții, o lume uitată se dezlănțuie.
Third Arrangement a fost fondat în 2012 de Andrzej and Teresa Welminski, membrii originari ai teatrului lui Tadeusz Kantor, Cricot 2. La scurt timp, compania s-a bucurat de un succes considerabil. A susținut turnee în numeroase țări și a adunat, totodată, premii și aprecierile criticilor. Compania este alcătuită din artiști din întreaga Europă o căror vastă experiență este dedicată continuei investigări a principiilor lui Tadeusz Kantor.
Regia, decorul și costumele / Directing, set design & costumes: Teresa & Andrzej WELMINSKI
Muzica/Music by: Third Arrangement
Cu/With: Monica BARRIO, Andrew Darren ELKINS, Kimberly EMBY, Jack Owen GYLL, Nicholas HALLIWELL, Teresa MAIQUEZ, Simon MOORE, Julia NICOLAU, Laura PAU, Jack SNELL, Lawrence STANLEY
Durata/Running time: 60 min.
Spectacol în limba engleză/Show in English
Bruno Schulz was murdered by a Gestapo member while going to buy a loaf of bread. 70 years later Welminski Theatre and Third Arrangement decided to create a show inspired by his stories, drawings, life and most intimate thoughts. As the book opens a forgotten world is abruptly brought to life.
Third Arrangement were founded in 2012 by Andrzej and Teresa Welminski, original members of Tadeusz Kantor´s Cricot 2 Theatre. In the short time following their inception, the company has enjoyed considerable success, touring throughout Europe while picking up awards and critical praise. The company is made of artists from all over Europe who´s wide experience is dedicated to further investigate the artistic principles of  Tadeusz Kantor´s work.

8 iunie / 8th of June
21:00 – Sala Mare / Main Stage
Theatre 8, Armenia
Cameristele de Jean Genet / The maids by Jean Genet
theatre8 - cameristeleDouă menajere, Claire și Solange, o slujesc pe stăpâna casei de ani de zile și fiind extrem de geloase pe ea, încearcă să o omoare. Regizorul oferă însă propria viziune asupra piesei: menajerele au ucis-o deja pe Doamnă, dar nu au parte de liniște. Fantoma celei pe care au omorât-o nu le dă pace. Pasiunea, decepția și sentimentul vinovăției le conduce pe Claire și pe Solange spre un final tragic.
Suren Shahverdyan a absolvit Universitatea de Teatru și Cinema din Erevan. Lucrarea sa de diplomă, Menajeria de sticlă de Tennessee Williams, montată la Teatrul Național Sundukyan, a fost apreciată de critici și de public. Ulterior, toate montările sale au avut succes național și internațional. Suren Shahverdyan a montat la Teatrul Tony Bulandra, în ani consecutivi (2008, 2009), piesele Hitler in love (Hitler îndrăgostit), după Dumitru Acriș, și Un tramvai numit dorință de Tennessee Williams. În 2016 a revenit pentru a pune în scenă Othello, după William Shakespeare.
Regia/Directed by: Suren SHAHVERDYAN
Producător/Produced by: David VARDYAN
Cu/With: Zhanna HOVAKIMYAN, Mariana YEGHIAZARYAN, Ani GEVORGYAN
Two housekeepers, Claire and Solange, have been serving the lady of the house for years. They are extremely jealous on her, so they try to kill her. The director has his own interpretation of the play: the housekeepers have already murdered the lady, but they cannot find their rest. The ghost of the dead one gives them no peace. Passion, deception and guilt bring Claire and Solange to a tragic ending.
Suren Shahverdyan has graduated The Theatre and Cinema University from Erevan. His graduation work, The Glass Menagerie by Tennessee Williams, staged at Sundukyan National Theatre was highly appreciated by critics and public. Later on, all his productions gained national and international success. Suren Shahverdyan staged at Tony Bulandra Theatre in succesive years (2008, 2009) the plays Hitler in love, after Dumitru Acriș, and A streetcar named desire by Tennessee Williams. In 2016, he returned to produce Othello, after William Shakespeare.

9 iunie/9th of June
18:00 – Sala Mare / Main Stage
Teatrul de Balet Sibiu, România
Trilogie Ionesco/Ionesco Trilogy
Trilogie Ionesco - Teatrul de Balet Sibiu - foto Teatrul de Balet Sibiu„Ionesco este un realist ireal. Subiectul acestor piese (Lecția, Scaunele și Rinocerii) este diminuat, accentul mutându-se pe structura interioară a omului, indiferent de epoca istorică, de societate sau de particularitățile psihologice. Personajele sunt situate între tragic și comic, dominate de automatisme, exprimând banalități sau enunțuri absurde. Importantă în acest spectacol este fizionomia, ca expresie a evoluției sau involuției psihice. Transpunerea în balet este o adevărată explorare, pe care am trăit-o și resimțit-o cu toți porii.” Monica Fotescu-Uță
Coregrafa Monica Fotescu-Uţă, consiliată de dramaturgul Christian Baier de la Opera din Berlin, folosește muzica diferitelor epoci. Astfel, Antonio Vivaldi îl întâlneşte pe Art Blakey, muzica engleză renascentistă o află Edith Piaf.
În 2008, Teatrul de Balet Sibiu a debutat cu zece balerini fondatori, dar numărul lor creşte constant. Artiștii provin din şcoli și ţări diferite: Japonia, SUA, Noua Zeelandă, Belgia, Finlanda, Italia, Cuba, Insulele Capului Verde.
Dramaturgia/Dramaturgy: Christian BAIER
Regia şi coregrafia/Directing and choreography: Monica FOTESCU – UŢĂ
Asistent coregrafie/Choreography assistant: Alexandru FOTESCU
Muzica/Music from: Antonio Vivaldi, Thomas Tallis, Edith Piaf, Art Blakey
Scenografia/Scenography: Alin GAVRILĂ
Costume/Costumes: Carmen SIMINIE
Cu/With:Reina AMAKASU, Dan HAJA, Annika PARVIAINEN, Aleisha GARDNER, Horea TALIHA, Claudiu BULDAN, Isabela BULUCA,Yuki SEKI
Durata/Running time: 1h 5 min.
”Ionesco is an ireal realist. The subject of these plays (The Lesson, The Chairs and The Rhinoceros) is reduced, refocusing the attention on the inner human structure, despite of the historical epoch, of society or psychological characteristics. The figures are tragic and comic at the same time, ruled by automatisms, expressing banalities and absurd phrases. In this production the importance lays upon physiognomy, as an expression of mental evolution or involution. The transposition to ballet is truly a research, that I have felt with all my senses.” Monica Fotescu-Uță
The choreographer Monica Fotescu-Uță, adviced by the dramatist Christian Baier from Berlin Opera, uses the music of different epochs: Antonio Vivaldi meets Art Blakey, the Renaissance English music finds Edith Piaf.
In 2008, The Ballet Theatre from Sibiu started with 10 dancers, but their number continuously increases. The artists come from different schools and countries: Japan, USA, New Zeeland, Belgium, Finland, Italy, Cuba, Cape Verde Islands.

9 iunie / 9th of June
19:30 – Sala Studio / Studio Stage
Toneelhuis Theatre, Belgia & Irak
Body Revolution / Revoluția corpului

„Când locul pe care îl știi și îl iubești devine instabil, ești nevoit să te adaptezi. Probabil aceasta este puterea schimbării: nu dorința ta să ajungi mai sus, ci o confruntare fizică între spațiul interior și uriașa lume exterioară. Mokhallad Rasem surprinde inteligent această ciocnire în Body Revolution (Revoluția Corpului), o reprenzentație-instalație în care trei bărbați, ca mumificați, intră și ies din proiecțiile unor orașe arabe distruse. Amintirea îi trage înapoi, dar nevoia de a supraviețui îi îndepărtează din nou. Prin urmare, artifexul face ceea ce se așteaptă de la el: ne concentrează atenția pe o problemă socială, complicând-o.” Wouter Hillaert în De Standaard, 18 februarie 2015
Regia/Directed by: Mokhallad RASEM
Video: Paul VAN CAUDENBERG
Cu/With: Mostafa BENKERROUM, Bassim MOHSEN, Ehsan HEMAT
Durata/Running time: 23 min.
”When the place you know and love becomes unstable, you have to follow suit. Perhaps that is the power of change: not your own desire to score ever better, but a physical confrontation between your inner space and the big outside world. Mokhallad Rasem cleverly represents the clash in Body Revolution, a performance-installation in which three mummified men move in and out of projections of trashed Arab cities. Their memory draws them back, but their need to survive pushes them away again. Thus artefact does what it is expected to do: it focuses our minds on a social issue by complicating it.” Wouter Hillaert in De Standaard, February 18th 2015

9 iunie / 9th of June
21:00 – Sala Mare / Main Stage
Laboratorul lui L. E. Heifets, GITIS, Moscova, Rusia
Nopți albe, de F.M. Dostoievski /  White nights, by F. M. Dostoyevsky
Regia/Directed by: Dmitriy Acris
Cu/With: Anastasya MISHINA, Viktor VORZONIN, Dmitriy ACRIS
Durata/Running time: 1h 30 min.
Spectacol premieră/Premiere
Nopți Albe - GITISInstitutul de Artă Teatrală din Moscova, Rusia este principala instituție de învățământ care pregătește regizori la nivel mondial. Printre cei care au studiat și au predat în cadrul acestei instituții se numără: Vs. Meyerhold, V. Nemirovici-Dancenko, M.O. Knebeli, P.N. Fomenco, A.V. Efros, A.A. Gonciarov, I.P. Liubimov, Jerzy Grotowski, Leonid Heyfet, Edmuntas Neakroshus, Yuri Butusov. Laboratorul 39 este locul unde apar cele mai puternice spectacole de diplomă.
The Theatrical Art Institute from Moscow, Rusia is the main educational institution that trains directors at a very high level. Among those who have studied and teached in this institution are: Vs. Meyerhold, V. Nemirovici-Dancenko, M.O. Knebeli, P.N. Fomenco, A.V. Efros, A.A. Gonciarov, I.P. Liubimov, Jerzy Grotowski, Leonid Heyfet, Edmuntas Neakroshus, Yuri Butusov. The 39 Laboratory is the place where the most powerful graduation productions are released.

10 iunie/10th of June
18:00 – Sala Mare/Main Stage
Teatrul Național I.L. Caragiale București și Gigi Căciuleanu Romania Dance Company, România
L’Om Dada, un spectacol coregrafic de Gigi Căciuleanu / A choreographic show by Gigi Căciuleanu
L'Om Dada - TNB si Gigi CaciuleanuÎn 2016 se împlinesc 120 de ani de la naşterea celui care, la vârsta de 20 de ani, a făcut să se nască dadaismul: Tristan Tzara. „Ce poate fi mai aproximativ decât omul, decât fiinţa umană, decât destinul său… destinele sale… Omul aruncat în lume la întâmplare, prins în pânza de păianjen a incertitudinilor planetare, a geografiei, a geografiilor, a istoriei, a istoriilor. Poate doar mişcarea-mişcările, gestul-gesturile, fibrele corpului, imperceptibilele schimbări în muşchii feţei… trecere de nori pe ecranul existenţei… să-l mai scoată pe om din aproximaţie, să încerce să-i descifreze incerta şi fragila fiinţă. Dar la ce bun?… de ce să nu-i lăsăm omului privilegiul de a-şi dansa viaţa cu incertitudinea, incertitudinile sale.” Gigi Căciuleanu
Cu o vechime de peste 160 de ani  (Teatrul cel Mare a fost fondat în decembrie 1852), Teatrul Naţional I.L.Caragiale reprezintă un adevărat brand cultural naţional şi este unul din principalii generatori de imagine ai României. Numeroase generaţii de actori străluciţi s-au format și au evoluat pe scena Naţionalului.
Traducerea/Translated by: Ion POP
Asistent coregrafie/Choreography assitant: Lelia MARCU
Light design: Cristian SIMON
Sunet/Sound: Dorel SIDOROF, Liviu STOICA
Lumini/Lights: Ionuț VLAȘCU
Regia tehnică/Stage directing: Adrian IONESCU
Cu/With:
Gigi CĂCIULEANU
Lari GIORGESCU
In 2016, there are 120 years from the birth of the one that, at his 20s, brought to life the dadaism: Tristan Tzara. ”What can be more uncertain than the man, the human being, his destiny… his destinies… The man randomly thrown into the world, caught in the spider web of planetary uncertainties, of geography, of geographies, of history, of histories. Maybe only the movement, movements, the gesture, gestures, body`s fibers, the imperceptible changes of face muscles… passing clouds on the screen of existence… may save the man from incertitude, may decode this doubtful and fragile creature. But, what for?… why not leave on human the privilege to dance with his pendency, pendencies.” Gigi Căciuleanu
Over 160 years old, The National Theatre I.L. Caragiale from Bucharest represents a cultural brand and is one of the main publicity setters for Romania. Countless generations of brilliant actors grew and played on the National’s stage.

10 iunie/10th of June
20:00 – Sala Studio/Studio
Petar Miloshevski, Marea Britanie, Macedonia
Love
Love - Petar Miloshevski - foto Vladislav KolevÎntr-o după-amiază însorită de primăvară Y, dorind să își împlinească o veche fantezie, a postat un anunț căutând un partener pentru a face dragoste, pe care apoi să îl ucidă, să îl taie în bucăți și să îl mănânce – atingând astfel ideea sa de nirvana sexuală. X răspunde binevoitor la anunț. Aceasta este povestea lor de dragoste, inspirată din întâmplări reale.
Petar Miloshevski este actor de la vârsta de 8 ani. S-a născut în Macedonia și s-a format la Academia Națională de Teatru și Artă Cinematografică din Sofia. Și-a continuat studiile la Londra unde a făcut un master în Advanced Theatre Practice. În ultimii ani, Petar s-a axat pe proiecte solo, jucate în spații neconvenționale. Își concepe singur scenariile, luminile, sunetul și decorul, iar reprezentațiile sale au fost descrise ca fiind o alternare între teatrul de cuvânt și teatrul fizic.
Conceptul, scenariul, muzica, light design-ul și decorul/Concept, script, music, light & set design: Petar MILOSHEVSKI
Costume/Costumes: Antonella PETRACCARO
Cu/With: Petar MILOSHEVSKI
Durata/Running time: 55min
Spectacol în limba engleză/Show in English
On a sunny spring afternoon, “Y”, wanting to realise at last a long-held fantasy, posted an ad looking for a partner with whom he would make love, then be killed, cut in pieces, and eaten by his lover – reaching his idea of the ultimate sexual nirvana. “X” most benevolently responded to the ad.
This is their love story.
Petar Miloshevski has been an actor since 8 years old. He was born in Macedonia and graduated the National Theatre and Cinematography Academy from Sofia, Bulgaria. He completed his studies in London where he got a Master Degree in Advanced Theatre Practice. In the last few years, Petar prefered to work on his own, playing in unconventional locations. He writes the scripts, he makes the set, light and sound design. His performances were described as a combination of spoken and physical theatre.

11 iunie/11th of June
18:00 – Sala Mare/Main Stage
Tbilisi Vaso Abashidze Musical Comedy And Drama Professional State Theatre, Georgia
Trei surori de A.P. Cehov/Three Sisters by A.P. Cehov
Three Sisters - Vaso Abashidze Musical Comedy and Drama Professional State TheatreProducția Trei surori a Teatrului Vaso Abashidze din Tbilisi este o dramă coregrafică. Însoțită de muzica emoționantă a lui Alfred Schnittke, montarea nonverbală, este în egală măsură o frumoasă interpretare a unui piese despre tot ceea ce jinduiești și tot ceea ce te dezamăgește: consideri că te-ai născut în timpul și locul nepotrivit, visezi și speri că există o „Moscovă” acolo undeva, unde îți poți afla binemeritatul loc în societate…
Teatrul de Stat, Muzical și Dramatic Vaso Abashidze din Tbilisi a fost fondat în 1926. Ideea unui teatru musical de comedie a aparținut lui Vaso Abashide, de aici și numele dat mai târziu instituției. Teatrul a participat, de-a lungul timpului, la festivaluri din Edinburg, Ierusalim și München, iar în 2010, a câștigat nouă premii la diferite categorii cu spectacolul Macbeth în cadrul Festivalului de Teatru Scurt din Croația.
Coregrafia/Choreography: Konstantin PURTSELADZE
Decorul/Set design: Ustiashvili GIORGI
Costumele/Costumes: Mosidze ANN
Distribuția/Cast:
Andrei Sergeyevich Prozorov (Andrey) – Gigi  KARSELADZE
Natalia Ivanovna (Natasha) – Anna ALEKSISHVILI
Olga Sergeyevna Prozorova (Olga)  – Nanka KALATOZISHVILI
Maria Sergeyevna Kulygina (Masha) – Anna TSERETELI
Irina Sergeyevna Prozorova – Nutsa GUCHASHVILI
Fyodor Ilyich  Kulygin – Tato CHAKHUNASHVILI
Aleksandr Ignatyevich Vershinin – Giorgi TORIASHVILI
Baron Nikolaj Lvovich Tuzenbach – Levan KAKHELI
Staff Captain Vassily Vasilyevich Solyony – Archil SOLOGHASHVILI
Anfisa – Anna JAVAKHISHVILI
Durata/Running time: 70 min.
Spectacol nonverbal/Nonverbal show
Three Sisters, based upon Chekhov’s play and produced by The Vaso Abashidze Theatre from Tbilisi, is a `choreodrama`. Performed along with the affecting music of Alfred Schnittke, the production is an equaly beautiful, wordless rendering of a play of yearning and disappointment: guessing that you had been born in a wrong time and place, dreaming and hoping that there is a `Moscow` somewhere out there, where you can find your deserved place in the society…
Vaso Abashidze Music and Drama State Theatre from Tbilisi was founded in 1926. The idea of  a musical comedy theatre belonged to Vaso Abashidze and later the theater acquired his name. The theatre participated in Festivals from Edinburgh, Jerusalem and Munich. In 2010, at The International Festival of Small Scale Performance Croatia, the show Macbeth got 9 awards in several nominations.

11 iunie/11th of June
21:00 – Sala Studio/Studio
Teatrul Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, România
Vals în umbră, scenariu după texte de George Bacovia
Scenariul, regia, scenografia, coregrafia/Script, directing, scenography, choreography: Costinela Ungureanu & Andrei Dunaev
Muzica/Music by: Serart, Cibelle, Alexey Omelchuk, Andrei Dunaev
Vals in umbra - Teatrul ArielUn spectacol de teatru-dans depre ispită, culoare, zâmbet şi durere, versuri, întuneric, acorduri de chitară, Bacovia în paşi de dans…
Teatrul Ariel este un teatru pentru copii şi tineret, cu două secţii (română şi maghiară), care prezintă spectacole de animaţie pentru preşcolari şi şcolari, spectacole experimentale pentru tineri şi adulţi şi care dezvoltă proiecte de teatru educaţional. Repertoriul include texte de teatru clasic şi contemporan, adaptări, scenarii originale. Participările la festivaluri naţionale şi internaționale, turneele în ţară şi străinătate, în Europa şi în alte părţi ale lumii (Pakistan, Iordania, India) au fost încununate de succes şi numeroase premii pentru regie şi interpretare.
Durata/Running time: 60 min.
A dance-theatre show about temptation, colour, smile and pain, verses, dark, guitar harmonies, Bacovia`s poems through dance steps…
Ariel Theatre is a theatre for children and youth, with two sections (Romanian and Hungarian), that presents animation shows for pupils, experimental shows for teenagers and adults and develops educational theatre projects. The repertoire includes clasic and contemporary theatre plays, adaptations and original scripts. National and international festivals, abroad tours, in Europe and other parts of the world (Pakistan, Jordan, India) brought success and many awards for directing and interpretation.

11 iunie/11th of June
22:00 – Sala Mare/Main Stage
Knights of the stage Theatre Association, Adrar, Algeria
Azuzen de Okbaoui Cheikh
Azuzen - Knights of the StageSpectacolul este o psihodramă experimentală care spune povestea unui doctor și a soției sale. Ei încearcă să găsească un vaccin care prelungește viața. Vaccinul, testat pe proprii copii, nu funcționează și copiii mor tineri. Cuplul ajunge într-un spital pentru boli mentale, unde doctorul și asistenții fac schimb de roluri cu pacienții pentru a reuși să-i ajute pe aceștia.
Asociația teatrală Knights of the stage (Cavalerii scenei) se ocupă cu moștenirea lăsată de teatrul antic. A participat în peste 15 festivaluri și a primit premii naționale și internaționale.
Scenariu și regia/Script & directing: Okbaoui CHEIKH
Asistent regie/Directing assistant: Boukir HAMZA
Coregrafia/Choroegraphy: Sedouki Abed SAMED
Muzica/Music by: Nacer HENNI
Lumini/Lights: Messaoudi LYES
Sunet/Sound: Alleg CHERIF
Cu/With: Boukir HAMZA, Moula MOUNIRA, Talbi OUARDA, Alleg MAHDI, Saidoun AMIROUCHE, Hadj Mohand AZEDINE, Mechmeche HAMZA, Fellag MALEK
Durata/Running time: 60 min.
Spectacol în dialectul Tamazight, cu supratitrare în engleză/Show in Tamazight dialect, with English surtitle
A doctor and his wife are trying to find a vaccine which prolongs human life, but the vaccine tested on their children doesn’t work, and the children die young. The couple then goes to a mental hospital, where the doctor and his assistants exchange roles with the patients in order to help them.
The theatrical Association Knights of the stage focuses on the ancient theatre heritage. It took part in 15 festivals and gained national and international awards.

12 iunie/12th of June
Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, România
Othello, după Willliam Shakespeare
Othello - Teatrul Tony BulandraLumea lui Othello prinde viață prin viziunea regizorului armean Suren Shahverdyan. El înfățișează „cum invidia și gelozia îl pot distruge pe om, cum, atunci când dragostea se transformă în ură, tristețea întunecă mintea și sufletul, care scăpate de sub control, conduc spre un final tragic al ființei.” Drama shakesperiană ni-l prezintă pe Othello, o legendă vie, un om nobil, viteaz și mereu victorios, însă Iago, stegarul său, are un plan machiavelic de a-i distruge viața, cunoscându-i punctul sensibil și anume dragostea pe care o poartă Desdemonei. „Pentru mine a fost mai important să înțeleg de ce oamenii, în lumea asta, se pot transforma într-un Iago, distrugând totul în jurul lor. Nici Iago nu s-a născut așa, dar minciuna l-a făcut să-și piardă încrederea în oameni.”, spune regizorul spectacolului, care a încercat să nu își împartă eroii în „buni sau răi, albi sau negri”, pentru ca fiecare personaj să poată trezi compasiune.
Regia/Directed by: Suren SHAHVERDYAN
Scenografie/Scenography: Mc RANIN și Raluca FRĂȚILOIU
Traducere și adaptare/Translated and adapted by: Valeriu ANDRIUȚĂ
Distribuția/Cast:
Othello – Liviu CHELOIU
Desdemona – Andrada FUSCAȘ
Iago – Mircea SILAGHI
Emilia – Ela IONESCU
Cassio – Daniel NUȚĂ
Bianca – Camelia PINTILIE
Roderigo – Radu CÂMPEAN
The world of Othello is brought to life by the Armenian stage director Suren Shahverdyan, that shows through his vision how ”envy and jealousy can ruin a man, how sadness can get out of control when love turns into hate, culminating in a tragic ending.” The Shakespearian drama brings us Othello, a legend in his own time, a noble, brave and victorious man. But he has yet to face his biggest challenge: Iago has a Machiavellian plan to ruin Othello’s life and feeds his hatred with contempt and malice. ”For me it was important to understand why people, in this world, can turn into a Iago, destroying everything around them. Iago wasn’t born this way, but lie has made him lose his trust in people”, says the director of the show, that decided to not divide his heroes in ”good and bad, black and white, each character being able to inspire compassion.”