Carte

Bookish BABEL

4 iunie/ 4th of June
21:30 – Foaier teatru / Lobby
Alexa Visarion sau destinul vocaţiei, editura Junimea Iaşi (2015)
Volum de sinteze privind activitatea artistică şi pedagogică între 1970 – 2015, culegere de texte analitice, semnate de personalități din țară și străinătate și de specialiști din domeniu spectacular, din diferite generații; volum coordonat de Elena Saulea.
“[…] Alexa Visarion ni se oferă nu în una din formele obişnuite ale creaţiei sale, adică într-un spectacol de teatru sau într-un  film, ci într-o carte. O carte nu doar frumoasă (prin ceea ce conţine şi prin felul cum arată), ci fascinantă prin ceea ce mărturiseşte despre omul, despre artistul, despre creatorul Alexa Visarion. […] Cartea însumează o selecţie din cele ce s-au scris de-a lungul vremii (în circa 40 de ani) despre acest distins regizor de teatru şi film, în fapt, despre împlinirea vocaţiei sale, despre evoluţiile binecuvântate ale destinului său artistic şi intelectual. […]” (Ștefan Oprea, 1 ianuarie 2016)
Carte va fi prezentată de către domnul Alexa Visarion. alexa-visarion

Alexa Visarion or the destiny of vocation, Publishing house Junimea Iaşi (2015)
Synthesis volume about the artistic and pedagogic activity between 1970 – 2015, chrestomathy of analytical texts, signed by personalities from and outside the country and by experts from spectaculary field, from various generations; volume coordinated by Elena Saulea.
“[…] Alexa Visarion comes forward not only with one from the usual forms of his creation, which means a theatre or a movie scene, but in a book. A book not only beautiful (by what it contains and how it looks), but fascinating by what it testifies about the man, the artist, about the creator Alexa Visarion. […] The book summarizes a selection of what has been written over time (in 40 years) about this distinguished theater and film director, in fact, about the fulfillment of his vocation, about the blessed progressions of his artistic and intellectual destiny.” (Stefan Oprea, January 1, 2016)
The book will be presented by Mr. Alexa Visarion.

5 iunie/ 5th of June
20:30 – Foaier teatru / Lobby
Toca se povesteşte, ediție îngrijită de Florica Ichim, Editura Cheiron
Seria “Galeria teatrului românesc”, Fundația Culturală “Camil Petrescu” – Revista Teatrul azi
În ultimele lor conversații, Alexandru Tocilescu i-a încredințat Floricăi Ichim o bună parte din interviurile pe care le mai acordase în carieră, solicitându-i totodată ca, în imposibilitatea unei revederi, pentru a termina dialogul, să selecteze din acestea detaliile interesante referitoare la spectacolele sale și să le asocieze materialului început împreună, material care va fi cuprins în două volume, primul fiind lansat în BABEL F.A.S.T.

Toca is telled, edited by Florica Ichim, Publishing house Cheiron
“Romanian Theatre’s Gallery” Series, “Camil Petrescu” Cultural Foundation – Theatre today magazine
In their last conversation, Alexandru Tocilescu entrusted Florica Ichim most of the interviews he gave in his career, also asking her that, if he will not be able to see her again, in order to finish the dialogue, to select from these some interesting details concerning his shows and to link them to the material they have started together. This material will be covered in two volumes, the first being presented in BABEL F.A.S.T.

Dramaturgie cehă contemporană, traducere, prefață și note de Mircea Dan Duță, Editura CheironFlorica-Ichim-foto-2
Seria “Dramaturgi de azi”, Fundația Culturală “Camil Petrescu” – Revista Teatrul azi
Dramaturgii cei mai jucați se transformă în “titulari” neoficiali ai unor scene pe care își lansează cele mai multe dintre premiere și unde, în restul timpului, lucrează ca regizori sau producători. Aceasta este cazul lui Petr Zelenka (dramaturgul ceh cel mai “jucat”, cel mai “vândut” și cel mai “tradus” la ora actuală), al “patriarhului” Arnošt Goldflam, sau al lui Petr Kolečko. Din domeniul regiei de teatru provin David Drábek și J. A. Pitinský, autori extrem de apreciați de critica teatrală cehă contemporană, dar și de public. Dintre doamnele dramaturgiei cehe contemporane, una dintre cele mai originale voci este, fără doar și poate, Lenka Lagroňová, care face parte din ordinul Ursulinelor și locuiește într-o mănăstire. Câțiva dintre aceștia îi puteți găsi în antologia de față.

Cărțile vor fi prezentate de către doamna Florica Ichim.

Contemporary Czech Drama, translation, introduction and notes by Mircea Dan Duță, Cheiron Edition
“Dramaturgi de azi” series (Today’s Playwrights), “Camil Petrescu” Cultural Foundation – Teatrul azi magazine (Theatre today)
The most played playwrights turn into unofficial “holders” of some shows where they presented most of their premiers and where they work as directors and producers, the rest of the time.  This is the case of Petr Zelenka (the Czech playwright the most “played”, “sold” and “translated” nowadays),  the “patriarch” Arnošt Goldflam, or Petr Kolečko. From the field of theatre directing come David Drábek and J. A. Pitinský, two extremely appreciated authors by the contemporary Czech theatre critics, but also by the public. Between the ladies of contemporany Czech drama, one of the most original voices, is undoubtebly, Lenka Lagroňová, which is part of the Ursuline order and lives in a monastery. These are some of the personalities you will find in the present anthology.

The books will be presented by Ms Florica Ichim.